Hisse Senedi Nedir?Borsada yatırım yapmak isteyen herkes biraz araştırma yaptığında karşısına hisse senedi çıkmaktadır. Bunun nedeni ise hisse senedinin finans ve ekonomi pazar payında çok büyük rol oynaması. Ekonomi programlarında, birçok yatırım sitesinde hatta filmlerde bile rastlayabiliriz. Bir miktar parası olan ve bunu değerlendirmek isteyenlerin genelde uğrak adresi hisse senetleridir.

Hisse senetlerinin tarihi uzun bir geçmiş dönemine dayanmakta, hatta ilk zamanlar bu kıymetli evraklar panayırlarda fiziki olarak satılırdı. İşlem hacminin artmasıyla birlikte daha güvenli mekanlara ve kayıt altına alınan işlemlere gereksinim duyulduğu için borsa binaları kurulmuştur.  Şimdi ise teknolojinin de gelişmesi ile artık hisse senedi almak bir tık yakınımızda.

 

Hisse senedi nedir?

Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Ancak her şirket hisse senedini halka arz etme gibi bir yetkiye sahip değildir. Hisse senedi çıkarabilmesi için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından izin alınması, sonrasında SPK uygun görürse halka arz gerçekleşebilir. Hisse senedi çıkarma yetkisine sahip kurumlar şunlardır:

-Komandit şirketler

-Anonim şirketleri

-Özel Kanunla Kurulmuş Kurumlar (Sigorta Şirketleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT), TC Merkez Bankası)

Hisse senetleri bir ortaklığı temsil etmektedir. Şirket var olduğu yani işleyişe devam ettiği sürece hisse senetleri var olmaya devam edecek, şirket kar ettiği sürece ortaklar yani hisse senedine sahip kişiler de kar edecektir. Karları veya zararları sabit olmamakla beraber, şirketlerin bilanço karına ve yatırım kararlarına göre değişiklik gösterebilir.

Halka arz edilecek hisse senedi öncelikle borsaya kaydettirilir. Bu sayede borsanın hisse senedini tanıması ve alım satım işlemlerinin yapılması sağlanır.

 

Türk Ticaret Kanunu tarafından belirlenen niteliklere göre hisse senetlerinin üzerinde bulundurulması gerekenler şunlardır:

-Şirket Ünvanı

-Kayıtlı esas sermayesi

-Ticaret sicil numarası

-Ticaret tescil tarihi

-Hisse senedi nominal değeri

-Nama yazılı hisse senetlerinde hisse sahibinin adı-soyadı ve ikameti

-İki yetkilinin imzası

Hisse Senetlerinin Getirdiği Sorumluluklar; taahhütleri yerine getirme, sözleşme şartlarına uyma, sır saklama.

Hisse Senedi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Admin hakkında 103 makale
1982 Malatya doğumluyum. ilk,orta,lise ve üniversite yıllarım hep doğduğum ilde geçti. bilgisayara olan merakım küçük yaşlarda başladı fakat pc konusunda bir eğitim alamadım.kendi araştırmalarım neticesinde hayatıma bir şeyler katmaya çalışıyorum. belki de bu araştırmacı bir ruha sahip olduğum içindir.

2 yorum

Bir yanıt bırakın